messageImage_1687407948996

ให้คำปรึกษา ออกแบบ ประเมินราคา  *ติดต่อนัดเข้าดูหน้างานได้ทุกวัน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ*

บริษัท บีไทม์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

Betimes Construction & Service CO., LTD.

เราให้บริการด้านงานก่อสร้างทุกประเภท ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยจรรยาบรรณและคุณภาพผลงานเป็นหลัก ซึ่งงานบริการของเราครอบคลุมทุกด้านของงานก่อสร้างเช่น งานออกแบบ เขียนแบบ งานขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานต่อเติม ซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ งานระบบท่อลม งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานระบบระบายอากาศรวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ด้วยการคำนวนและออกแบบโดยสถาปนิกและวิศวกรด้านต่างๆ ซึ่งทำให้ผลงานก่อสร้างได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้าพร้อมความปลอดภัย ด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์และความเอาใจใส่ เราให้ความสำคัญในการเตรียมงานและการเริ่มต้นที่ดีและถูกต้องจะทำให้เกิดผลงานที่ดีมีคุณภาพ ลูกค้ามีความพึงพอใจและมั่นใจในการให้บริการของเรา

Review ภาพผลงานของเรา

บริษัทฯเรามุ่งเน้นการทำงานให้มีคุณภาพและปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาการและวิศวกรรมรับรอง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านในโอกาสต่อไป
  

บริการของเรา – Betimes Construction

งานออกแบบเขียนแบบและขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
DESIGN & DRAWING, CONSTRUCTION LICENCE

เราบริการให้คำปรึกษาและออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง งานออกแบบโครงสร้างพิเศษ งานเขียนแบบแปลนก่อสร้าง พร้อมรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพ ควบคุมการอนุญาตก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารงานสำรวจและตรวจสอบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานและ พรบ.ควบคุมอาคารโดยยึดหลักตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

งานโครงสร้าง
CONSTRUCTURAL WORK

เราบริการให้คำปรึกษางานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารใหม่อาคารพิเศษ โครงสร้างพิเศษ งานโครงสร้างเหล็ก หลังคาโรงงาน หลังคาโรงจอดรถ งานต่อเติมและดัดแปลงอาคารทุกประเภท เช่น โรงงาน คลังเก็บสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนท์ บ้านพักอาศัย คอนกรีตเสริมเหล็ก งานทำฐานเครื่องจักร งานถนน ลานคอนกรีต งานสะพาน และงานโครงสร้างอื่นๆ ด้วยการคำนวณและออกแบบ และรับรองโดยวิศวกรโยธา ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจในความมั่นคง ถูกต้องแข็งแรง ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานและ พรบ.ควมคุมต่างๆ

งานสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL WORK

เราบริการให้คำปรึกษาออกแบบพร้อมก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุงรื้อถอน องค์ประกอบทุกส่วนของอาคาร เช่น งานหลัง คารางระบายน้ำ งานปรับปรุงห้องเดิม กั้นห้องหรือพื้นที่ใหม่ งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง งานสี งานฝ้าเพดาน งานปรับปรุงห้องน้ำ งานพื้นและผิวพื้น งานผนังคอนกรีต ผนังเบาผนังห้องเย็น ผนังกันเสียง ห้อง Clean Room งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องยางพื้นลามิเนต พื้นไวนิล ระบบพื้น Epoxy, PU และงานบริการอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการให้ได้ประโยชน์ใช้สอย มีความสะดวกสบายและสวยงามตามที่ลูกค้าต้องการทุกประการ

งานระบบไฟฟ้า
ELECTRICAL SYSTEM

ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน โกดัง บ้าน อาคารทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ออกแบบ คำนวณตามความต้องการของลูกค้าโดยวิศวกรไฟฟ้า แก้ไข ซ่อมแซม ทุกระบบเช่น ตู้คอนโทรล ตู้จ่ายไฟฟ้า MDB ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานเดินท่อร้อยสายระบบกราวด์พร้อมทดสอบ ระบบสายล่อฟ้าการจ่ายไฟเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกระบบของการใช้งาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของงานระบบไฟฟ้าให้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

งานเดินท่อและระบบอาคาร อื่นๆ
BUILDING FACILITY SYSTEM

ออกแบบพร้อมติดตั้งระบบอาคารอื่นๆ เช่น ระบบท่อลม ระบบน้ำเสีย ระบบน้ำดี ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ งานติดตั้งเครื่องจักร งานขนย้าย งานรื้อถอน ระบบท่อน้ำมัน ระบบระบายน้ำ ระบบดับเพลิง ACCESS CONTROL งานหลังคาโรงงาน น้ำรั่วซึม ประตูม้วนไฟฟ้า ประตูโรงงาน รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ งานก่อสร้างก่อสร้างและบริการอื่นๆทุกประเภท ทางบริษัทจะให้คำปรึกษาและบริการให้กับลูกค้าโดยดำเนินการกิจการและเอาใจใส่ในงานอย่างละเอียดรอบครอบอย่างพิถีพิถัน พร้อมทั้งติดตามผลงานทั้งก่อนและหลังการทำงาน มีการรับประกันงานให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ หลังจากดำเนินการให้ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน และทำให้กลุ่มลูกค้า บริษัทเอกชนต่างๆ ภาครัฐ พึงพอใจและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ที่เราให้บริการ อาทิเช่น

📌บริษัท ไบโอแลป จำกัด (BIOLAB CO.,LTD)
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.7A ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 
📌บริษัท แอ็พพลายดีบี จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.3C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 
📌บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.3B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 
📌บริษัท อีทีเอ(ไทยแลนด์)จำกัด
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซ.6/1 ถ.สุขุมวิท ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
 
📌บริษัท ฟจูิ ทัสโก้ จำกัด (Fuji Tusco Co., Ltd. )
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.8A ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 
📌บริษัท บางกอกคอยล์ เซ็นต์เตอร์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
 
📌บริษัท ซูมิเพ็กช์(ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.9C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 
📌บริษัท เซ้าอีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่ง แอนด์แคนนิ่ง จำกัด
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.3C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 
📌บริษัท ไอ.พี.เมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.7B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 
📌บริษัท วี.ไอ.วี อินเตอร์เคม จำกัด
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.7C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 
📌บริษัท ABB LIMITED
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.6B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ